Basar med Are Kalvø

EVENT INFORMATION

I samband med grunnlovsjubileet kjem Are Kalvø til Gimle for å presentere den nye grunnlova han har laga. Det blir òg basar med åresal og fine premierar. Sverre Sundvor er basarvert og skal leie oss gjennom kvelden.

Det vert sal av kaffi og kaker.

Arrangementet opnar 18.00 og held på til litt utover kvelden.

basar
kalvø
humor
grunnlovsjubileet
åresal
lagsmøte
ungdomslag
ervingen
bergen
gimle

Waiver

Ved kjøp av studentbillett må gyldig studentkort framleggast ved inngangen.